Noteikumi

  • Rezervēšana un maksāšanas kārtība

Lai rezervētu apartamentus, lūdzu, aizpildiet rezervācijas formu un norādiet visas jūsu preferences. Pieteikumi tiek pieņemti arī pa tālruni +37120023344 un uz e-pastu [email protected]

Pēc pieteikuma apstrādes, uz e-pastu saņemsiet rēķinu apmaksai ar bankas pārskaitījumu.

Rezervācija tiks apstiprināta tikai pēc pilnās samaksas saņemšanu. Mēs nosūtīsim jums e- pasta ziņojumu, lai apstiprinātu jūsu rezervāciju.

Ja pasūtījums tiek atcelts, samaksātā summa netiek atmaksāta.

  • Garantijas depozīts

Lai nodrošinātu papildu pakalpojumu vai iespējamo zaudējumu apmaksu, rēķinā tiks iekļauts garantijas depozīts. Garantijas depozīts tiek atmaksāts uz bankas kontu 3 dienu laikā pēc apartamentu atbrīvošanas, pēc telpu, mēbeļu un aprīkojuma pārbaudes uz bojājumu esamību, izņemot normālu nolietojumu.

  • Izmitināšanas cena

Izmitināšanas cenā ietilpst: pilnībā mēbelēti apartamenti, kas ir aprīkoti ar dzīvošanai nepieciešamajām ierīcēm un iekārtām. Kā arī nodokļi, bezmaksas internets (Wi-Fi) un televīzija, apartamentu uzkopšana, gultas veļa, dvieļi.

  • Izmitināšanas noteikumi

Iebraukšanas laiks no plkst. 12:00 līdz 17:00, ja iepriekš nav noteikts citādi.

Izbraukšanas laiks ne vēlāk kā līdz 12:00, ja citādi nav sarunāts iepriekš.

Ierodoties viesnīcā, ārzemju viesiem būs jāaizpilda viesu reģistrācijas karte, kas ietver šādu informāciju: viesu vārds un uzvārds, dzimšanas datums, mītnes zeme, sērija, ceļošanas dokumenta numurs un veids, izdevējvalsts, derīguma datums un laiks, ierašanās datums un izbraukšanas datums.

Smēķēšana koplietošanas telpās un apartamentos ir aizliegta.

Mājdzīvnieki apartamentos ir atļauti tikai pēc iepriekšējas vienošanās.

Regulāra uzkopšana un gultas veļas un dvieļu regulāra maiņa notiek reizi nedēļā. Par atsevišķu samaksu ir iespējama papildus uzkopšana un gultas veļas un dvieļu maiņa. Uzkopšana notiek no plkst. 9.00 līdz 17.00 darba dienās.

Par papildu samaksu iespējams pasūtīt transfēru no/uz lidostu.

Maksimāli pieļaujamais izmitināto cilvēku skaits apartamentos ir aprēķināts pēc guļamvietu skaita un nevar būt lielāks par norādīto.

Apartamenti var izmantoti tikai tiešam mērķim (izmitināšanai) un mēs sagaidām saudzīgu attieksmi pret īpašumu.

Lūdzam ievērot likumus un sabiedrības kārtības noteikumus (piemēram, netrokšņot pēc 23:00 un nerīkot viesības).

Īpašnieks nav atbildīgs par klienta mantām, kas atrodas apartamentos. Lūdzu glabājiet vērtīgas lietas seifā un izmantojiet signalizācijas sistēmu, kad atstājiet apartamentus.

Menu